آیدین توسعه دهنده ارشد مجموعه هستش که بسیار سخت کوش و خلاقه و با آرامش مثال زدنی به حل مشکلات تیم فنی می پردازه، زیاد علاقه به صحبت کردن نداره و به قول معروف مرد عمله.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

14 − one =

Menu